دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۷

ولایت بالاترین نعمت الهی است انسان ذاکر و شاکر حتماً انسانی با تقوی است