پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۵۷

ویزیت رایگان 50هزار نفر در پایان رزمایش مردمیاری ارتش