یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۵۳

پارلمان اروپا: رژیم آل خلیفه به حقوق بشر احترام نمی گذارد