شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۳

پارلمان مصر تغییرات کابینه را تایید کرد