شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۰

پارلمان مصر تغییرات کابینه را تایید کرد