پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۸

پاره کردن برجام به معنی پاره کردن قطعنامه شورای امنیت است تهدیدات شب ...