چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۹

پاسخ قاطع سید محمد خاتمی به ادعای بن بست سیاسی و لزوم رجوع به آرای عمومی ...