پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

پاسخ مثبت اعضای ناتو به درخواست ترامپ برای افزایش بودجه نظامی