دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۴

پاسخ مثبت اعضای ناتو به درخواست ترامپ برای افزایش بودجه نظامی