یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۶

پایگاه های بهزیستی استان آماده دریافت زکات فطره .