سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۸

پدیده ی نفس دوم چیست؟ چه دلایلی باعث تجربه این پدیده به هنگام ورزش می شود؟