چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۸

پرتاب نارنجک دست ساز در سردشت، خودرو پراید را به آتش کشید