شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۳

پرداخت وام 320 میلیون تومانی برای نوسازی کامیون های فرسوده