شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۰

پرداخت 5میلیارد و 200میلیون ریال خسارت به حادثه دیدگان رانندگی در کرمانشاه