چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۶

پرداخت 5میلیارد و 200میلیون ریال خسارت به حادثه دیدگان رانندگی در کرمانشاه