یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۴۹

پرداخت 600 میلیون تومان زکات مستحبی توسط شهروندان لرستانی