چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۷

پرداخت 600 میلیون تومان زکات مستحبی توسط شهروندان لرستانی