پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۲۵

پرداخت 600 میلیون تومان زکات مستحبی توسط شهروندان لرستانی