سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۲

پرداخت 76 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در سال 96

1. پرداخت 800 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغالزایی ...

25 جولای 2018 ... چقازردی گفت: بانک سپه با پرداخت 863 میلیارد ریال تسهیلات ... از محل منابع ارزان قیمت خود تسهیلات قرض الحسنه برای کمک به اشتغال زایی خانواده های ... سال 94 با حدود 96 درصد رشد به 872 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه سال جاری ...

2. 50 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان یزدی کمیته امداد ...

12 آگوست 2017 ... معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی استان یزد گفت: 50 میلیارد ریال تسهیلات ... متقاضی از محل منابع قرض الحسنه بانکی و امدادی در سه ماهه نخست سال 96 پرداخت شده است. ... و وام تکمیلی به یک هزار و 818 خانواده تحت حمایت و نیازمندان متقاضی اعطاء کرده است. انتهای پیام/. R41376/P1486/S6,76/CT12.

3. ایرنا - بانک سپه 2200 میلیارد ریال تسهیلات برای رونق تولید در ...

11 ژانويه 2018 ... وی تصریح کرد : برای کمک به تولید و اشتغال در قالب سامانه بهین یاب در سال گذشته 47 فقره تسهیلات به ... به گفته وی 76 میلیارد ریال از این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال 95 و مبلغ 66 میلیارد ریال از ابتدای سال 96 تاکنون پرداخت شده است. ... در استان سمنان یک هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.

4. مشارکت یک هزار میلیارد ریالی بانک ملی ایران در طرح اشتغال فراگیر

23 ژوئن 2018 ... صندوق قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ... بانک ملی ایران با هدف افزایش اشتغال کشور، تعداد 233 فقره تسهیلات از محل منابع داخلی به ... دو ماه نخست امسال به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره 18 قانون بودجه سال 1397) اختصاص داد. ... هزار و 982 فقره تسهیلات به ارزش 31 هزار و 872 میلیارد ریال به این بنگاه ها پرداخت کرده ...

5. ایران نیوز - پرداخت تسهیلات خرید کالای ایرانی در بانک قرض الحسنه ...

2 روز پیش ... بانک و بیمه - ایران نیوز 24: بانک قرض الحسنه مهر ایران باتوجه به لزوم ... به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، این بانک، در راستای نامگذاری سال جاری با عنوان ... پرداخت 76 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران · آمادگی شاپرک برای ارائه خدمات در ایام تعطیلات عید نوروز 96 ...

6. اتفاقات هفت روز هفته بانک ملی ایران

21 ژوئن 2018 ... ارزش تسهیلات پرداختی جعاله این بانک در پایان سال 96 به بیش از سه هزار و 512 میلیارد و 305 میلیون ریال در 46 هزار و 167 فقره می رسد. ... باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک سال انجام خواهد شد ... ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال بوده است ...

7. تسهیلات 150 میلیاردی برای اشتغال روستاییان - با اقتصاد

28 آوريل 2018 ... مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: سال گذشته، ۷۵۲ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه با اعتبار ۸۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که ۵۵ درصد ...

8. خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1393

ﺑﻪ ﺣﺪود. 9/15. ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ. ﺣﺎل، در اﻳﻦ ﺳﺎل. در ﻧﺘﻴﺠﻪ. درﻳﺎﻓﺖ. ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﺎي ارزي. ،. داراﻳﻲ ...... 2/96. دﻻر. رﺳﻴﺪ . ﺑﻬﺎي ﺳـﺎﻳﺮ اﻧـﻮاع ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎل ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳـﻲ. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ ..... ﻫﺰار. ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل و. 126. ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل. ﻗﺒﻞ از آن. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 7/40. و. 6/52 ...... ﺳـﺎل. 1393. ،. ﻣﺒﻠـﻎ. 2/955. ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل. ﺗﺴـﻬﻴﻼت اﺷـﺘﻐﺎل. زاﻳـﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺮض. اﻟﺤﺴـﻨﻪ. ﺑﺎﻧـﻚ.

9. خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال ۱۳۹۵

ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ. 27. ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر. 28. ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن. 28. ﺳﻬﻢ ﭘﻮل در ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. 29 ...... 6/96. ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺸـﻜﻪ در روز ﺑـﺎﻟﻎ. ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻛـﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ. 6/1. درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. )5( . در ﺳﺎل ...... ﻫﺎي ﺟﺎري. ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ. 2/602. ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد. رﻳﺎل رﺳﻴﺪ . در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺻﻮرت ..... در ﺳﺎل. 1395. ،. ﻣﺒﻠﻎ. 12531. ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﺗﺴـﻬﻴﻼت. اﺷﺘﻐﺎل. زاﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮض. اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﻚ.

10. کمبود مشاوره های اقتصادی، مشکل زنان کارآفرین است - ماهنامه کارآفرین ...

21 مه 2018 ... وی افزود: در حوزه پرداخت تسهیلات و اختصاص منابع مالی از سوی دولت، به زنان ... وی با بیان اینکه سه سال قبل 'سند توسعه اشتغال زنان شرق کشور' تدوین شد، ... تا پایان مهرماه سال 96، بیش از 700طرح خرد و کلان در بخش پشتیبان یا مشاغل ... و بانک قرض الحسنه مهر ایران، اواخر پارسال هزار میلیارد ریال تسهیلات با بهره 4 ...

11. پایگاه اطلاع رسانی عصر اعتبار - رشد همه جانبه شاخص های بانک سپه و ...

3 سپتامبر 2016 ... رشد 31 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی ... پرداخت شده که در مقایسه با مردادماه 92 بیش از 76 درصد افزایش داشت. ... مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: 13 هزار 867 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ... مطالبات معوق بانک تصریح کرد:سال گذشته 13 هزار و 810 میلیارد ریال .... تسهیلات « وسینا » برای اشتغال روستایی‌ها ...

12. رس ا ﺘﺎن - ﺘﺎن ﯾﮏ ﮕﺎه ا - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﺮآوري داده ﻫﺎي وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، در ﺳﺎل ... ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون، ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان، ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ... 96. 94. ﺳﺮوﺳﺘﺎن. 40531. 21280. 19251. 22855. 11966. 10889. 17443. 9199 ...... ﻫﺰار. ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و اﺷﺘﻐﺎل. 30. ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل. 1392. ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﮐﻪ ﺳﻬﻢ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ...... ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ... ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ.

13. جزئیات پرداخت مزایای شغلی کارگران سیمان لامرد در سال 96 | ایران ...

26 مارس 2018 ... پرداخت قریب به ٢٠٠ میلیارد ریال بابت دستمزد، آموزش و رفاه کارگران ... می‌گیرد که این مبلغ باعث رونق بازار و ایجاد اشتغال غیرمستقیم زیادی شده است. ... میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول سیمان لامرد با هزینه حمل بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال به ... به پرسنل و کارگران گزارشی ارائه کرد و گفت: تسهیلات قرض الحسنه اعطا شده و ...

14. نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی

اﺷﺘﻐﺎل، اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ... 76. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺷﺒﺎع ... ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ... ﺷـﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری آن ﮐﺸﺎورزان را ... ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی. واﺣﺪ. : ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل. /. درﺻﺪ. ﺳﻬﻢ. ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی. ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ. ﺳﺎل. 8/58. 1/563.

15. جزئیات بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات کشاورزان/ بدهی دولت به ...

29 ژانويه 2017 ... همچنین بیش از 700 میلیارد تومان برای خرید تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی هزینه شده است. ... و سامانه الکترونیک ایثارگران اشاره کرد و گفت: در سال آینده ورژن جدید ... شده حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک کشاورزی پرداخت شود، ...... پرداخت تسهیلات خرید کالای ایرانی در بانک قرض الحسنه مهرایران ...

16. وام ازدواج 3 برابر شد - ایران جیب

15 آوريل 2016 ... آنها می گویند که از یک طرف طی دو سال اخیر رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده و مردم ... بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت ... نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ... قیمت دلار و دیگر ارزها امروز شنبه 26 فروردین‌ 96 در بازار .... 76. 38 ...

17. «پیام ما» بررسی می‌کند ریز و درشت بودجه 96 - روزنامه پیام ما کرمان

5 دسامبر 2016 ... سال 95 رقم بودجه عمومی 307 هزار میلیارد تومان بود که سال 96 به 371 هزار ... و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید. ... سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ... 29 درصد افزایش: موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره در لایحه 96 حدود 76 میلیارد تومان بودجه دارد.

18. متن قانون بودجه سال 1392 کل کشور - شرکت سرمایه گذاری صنایع برق ...

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل. 1392. ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و. دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار. و ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ... رﯾﺎل ﺷﺎﻣﻞ. : 1-1-1-. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﺎرﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ... اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ...... ﻗﺮض. اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻨﻔﺲ دوﺳﺎﻟﻪ و در اﻗﺴﺎط ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ.

19. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ 1392 ﻝﺎﺳ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﺍﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1390/7/26 ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ. ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ .... ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ t .... ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ « ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ» t ..... ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 45,000 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1392، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ.

20. وبصادر -۳٫۱۶% | ره‌آورد ۳۶۵ - rahavard365.com

پیش‌بینی سود -۶۲۷ ریالی وبصادر برای سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ..... به گزارش پایگاه خبری بورس پرس بانک صادرات که با سرمایه 5.7 هزار میلیارد تومانی از تیر سال ...

21. 6- نرخ تورم - ChamberTrust.ir

آخرین گزارش با نام "شاخصهای ماهانه اقتصادی اسفندماه 1395" در فروردین سال 96 منتشر شده است. ...... تسهیلات پرداختی کل بانکها در سال 1395 (میلیارد ریال- درصد).

22. روند نرخ تورم طی سالهای اخیر، علت‌شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی مقاب

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره. ﻫﺎي. 75. 76 و. 80. ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻋﻠـﻞ ..... دوﻟﺖ از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ، ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ... ﻗﺮض. اﻟﺤﺴﻨﻪ. ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻧﻈـﺎر. ت ﺑﺎﻧـﻚ. ﻣﺮﻛﺰي و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ. و. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ .... ﻣﻴﻠﻴـﺎرد. رﻳﺎل رﺳﻴﺪ و ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎ. 1/18. درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ. 152040. ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ . در. اﻳﻦ. ﺳـﺎل .... ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل.

23. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

24. مرکز پژوهشها - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه ...

25. چكيده: - conf.semnan.ac.ir

لوکاس در سال 1988 بیان ... و مدیریت تسهیلات برای ... اشتغال بارزترين و در عين حال ...