پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۶

پرسپولیس خوب، استقلال کم تجربه