چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۵

پرسپولیس خوب، استقلال کم تجربه