دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۵

پروژه نمایشگاه دائمی فرش قم 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است