سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۳

پزشکان متخصص بیمارستان طبس خواستار وصول مطالباتشان شدند