جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۳۳

پزشکان متخصص بیمارستان طبس خواستار وصول مطالباتشان شدند