یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۲۹

پزشکان متخصص بیمارستان طبس خواستار وصول مطالباتشان شدند

1. پزشکان متخصص بیمارستان طبس خواستار وصول مطالباتشان شدند

14 فوریه 2018 ... بیرجند - ایرنا - پزشکان متخصص بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس خواستار رسیدگی به کارانه معوق خود شدند.

2. نوبت دهی - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

برای دریافت نوبت تلفنی از کلینیک تخصصی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی ... در صورت کنسل شدن نوبت از سوی کلینیک به شماره موبایل ثبت شده در زمان  ...

3. درمانگاه تخصصی - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

19 دسامبر 2016 ... وب سایت رسمی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس علوم پزشکی بیرجند.

4. مهمترین اقدامات - وزارت دادگستری

... محمدی بود و ایشان ضمن حضور و استماع نظرات اعضا و متخصصان امر، رهنمودهای لازم را به جلسه ارائه می دادند و مطالباتشان را از دبیرخانه و شورای هماهنگی مطرح می نمودند.

5. حوادث | طبس نیوز

پزشکان متخصص بیمارستان طبس خواستار وصول مطالباتشان شدند. پزشکان متخصص بیمارستان شهید سیدمصطفی خمینی طبس خواستار رسیدگی به کارانه معوق خود ...

6. اخبار کارگری - افق روشن

22 جولای 2018 ... تجمع‌کنندگان خواستار اجرای همسان‌سازی براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه ..... بوده موجب خم شدن پلاتین و آسیب‌های نوشته شده در آخرین نظریه پزشک معتمد ... این کارگران برای اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صبح امروز از حضور در ..... ۲۰ میلیارد تومان به موسسه صندوق ذخیره کارکنان بدهکارند که با وصول این بدهی، ...

7. امید هایگره زده - سازمان تامین اجتماعی

22 مارس 2015 ... و بیابانک و منﻄقه طبس و فردوس و بشرویه و تا ...... دکتر مهدی درخشان در پاسخ به اینکه آیا این طرح با پزشک خانواده همپوشانی ندارد؟ ... تنها نظام ارجاع داخلی است که به تدریج در بیمارستان های تامین اجتماعی مستقر خواهد شد. ..... به عهده دولت گذاشته شده بود، عمالً قابل وصول ...... تهران با جدیت خواســتار لغو این تحریم ها بود.

8. بسته خبری (۴۹): از نفرین معاون اول رییس جمهور توسط نماینده ویژه علی ...

19 نوامبر 2017 ... آنهایی که کهنسال بودند از داخل پوک شدند و ذره ذره تسلیم مرگ شدند. .... بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی به کمیته امداد این استان معرفی و پس از یک .... تشدید فشار کارفرمای شرکت طرح و توسعه معادن زغال‌سنگ طبس بر ۴۳ کارگر معدن ... این بازنشسته‌ها که خواستار وصول مطالبات محقق نشده و پرداخت به موقع مستمری ...

9. خوابگاه اسال م قلعه! - شهروند هشتم - شهرداری مشهد

6 مارس 2018 ... طی قرن های گذشته، راه های مختلفی برای بارورسازی ابرها امتحان شد. ... چــرا پزشــکان پاســخ گــوی کاراشــون نیســتند؟ ..... شرقی دمشــق خواســتار رهایی از محاصره تروریست ها به ..... پاسداران طی درگیری مجروح و به بیمارستان بقیة ا. ...... نــدارنــد و مالیات خوبی وصـــول نشده اسـت، ...... در آن زمان هنوز پزشکان متخصص.

10. نشريه سراسری نظام پزشكی جمهوری اسالمی ايران شماره 166 - سازمان نظام ...

5 جولای 2016 ... کتاب های حجیم مؤانست داشته و بیمارستان خانه ی اولشان بوده است تبریک بگویم. همان ها که بهترین .... مصوبـه شـورای عالـی در ارتبـاط بـا اجباری شـدن بیمه ..... دکتر باقر جعفری رییس نظام پزشکی طبس در ..... مطالباتی برای مردم و پزشکان تعریف شده ...... سوال اینجاست وزارت خانه ای که تا این حد در مورد وصول هزینه های.

11. اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان ۰ جمعه - يکم تير ۱۳۹۷ ...

23 ژوئن 2018 ... دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل خواستار آزادی نسرین ستوده شدند ..... و از تمامی انسان‌های آزادیخواه جهان هم دعوت می‌کنیم که از او و مطالباتش حمایت کنند.» ...... بیستم خرداد ماه مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است. ... زندان، برگه تعیین وقت پزشک متخصص داخلی در بیمارستان طالقانی تهران در ...

12. به بهانه نزدیک شدن اواخر اسفند و تشکیل جلسات شورای عالی تعیین ...

18 مارس 2013 ... به کمبود امکانات ايمنی و همچنین سوءمديريت در معادن طبس که جان .... پیشین مجلس موجود است، خواستار فراهم شدن شرايطی شده بودند که ...... وضعیت جسمانی او، درمان پزشکی مناسب و انتقال او به بیمارستانی در خارج ..... این متخصص طب کار بیماری های اسکلتی عضلنی و کمردرد، افت ...... درصد نیز در وصول درآمدها و میعانات.

13. دکتر پژمان شعبانپور فرد - ماهنامه اقتصاد و بیمه

آغاز شــد « ، آســتین همت باال زده و کمر به خدمت بســته ، چرخه اقتصاد تحت مدیریت ...... دکتر همتی وصول مطالبات شرکت های بیمه را امری ضروری دانست و گفت: شرکتهای بیمه بدون ...... 5- تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی مربوط به شرکتهای واگذار شده قبلی. ..... پامیدکو، گســترش کاتالیســت ایرانیان، کک طبس، فوالد سدید ماهان،.

14. ازناخبر،مرجع اخبار شهرستان ازنا

پایگاه اطلاع رسانی ازنا خبر : اینجا همه چیز هست از دندون پزشک خیابونی بگیر تا . ...... اولین بار تصاویر خط تولید پهپاد اسکن ایگل که توسط متخصصین کشورمان راه‌اندازی شده بود، منتشر شد. .... هراتی مطلق:حضور پرشور مردم نشان از این دارد که خواستار نظام مطلقه ولی فقیه هستند .... 10 مرکز بیمارستانی و درمانی در لرستان وجود دارد.

15. مجله دوم - روزنامه اعتماد

15 مارس 2014 ... سبب زنداني شدن وي، انتشار روزنامه «خرداد» و عبور از حساس‌ترين خطوط قرمز فضاي ..... و با دفاع از نوري، خواستار عقب‌نشيني دادگاه ويژه روحانيت از اين حكم شدند. ... يك بار وقتي كارش از زندان به بيمارستان كشيد، «ممنوع‌الملاقات» اعلام شد و كسي ...... نظامي امريكا در خاك ايران و ماجراي طبس، در جاهاي گوناگون پراكنده شدند.

16. طاق ، ماهنامه شماره 73 و 74 - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

بـه همـراه حقوقدانـان متخصـص در امـور فنـی در این سـازمان، نسـبت ..... هیأت عمومی، از وزارت راه و شهرسازی خواستار اقـدام بموقع نسبت به تـدوین و ...... از پـروژه تونـل امـداد بیمارسـتان امـام رضـا و قائـم، گذرگاه هـای عابـر ..... تعداد كشته ها. توضیحات. 1. طبس. 7.7. 1357. 19600. 16روستا تخریب شد. 2 ...... تأمیــن اجتماعــی وصــول خواهد شــد.

17. بهمن اخباروگزارشات کارگری 1396 25 ی اقتصاد ... - چشم انداز کارگری

14 فوریه 2018 ... پزشکان طرح. ی ... اعتصاب پزشکان درمانگاه ب. ی .... ا جمع کنند که با مقاومت رانندگان روبرو شدند و ا ..... طلب وصول نشده خود گفتند .... پارس آباد. ٤۲. -. علي اباد كتول. ٤۲. -. نكا. ۲۲. -. اسفرا. نی. ۲۳. -. طبس. ۲۲ ... ،پزشکان متخصص شهر الر، طبق قرار ..... های پزشکی و جمعیت هالل احمر به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت هللا.

18. مجوز مرگ موته - روزنامه اصفهان زیبا

9 نوامبر 2015 ... تجهیزات پزشکی نیز صدق می کند و ارز مورد نیاز برای. آنها تامین خواهد ... برگزار شـد، اظهـار کرد: نصـب کنتورهـای کنتـرل مصرف ..... نقد کردنــد و خواســتار اســتفاده فعــال از اصناف در ...... ۹4/4/30 و ۹4/6/30-8۵423۹ تــا زمان وصــول آن در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر ...... داشــت: وقتــی پزشــکان متخصــص بــه وجــود نقــص.