شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۷

پسر نوجوان به پرداخت دیه و مجازات حبس محکوم شد