یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۱

پسر نوجوان به پرداخت دیه و مجازات حبس محکوم شد