یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۵۵

پسر 25 ساله هم اتاقی اش را به خاطر 1.5 میلیون به قتل رساند