چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۶

پل رایان:در پی سالها غفلت ارتش ما به لحاظ آمادگی دچار بحران جدی شده است