دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۷

پل رایان:در پی سالها غفلت ارتش ما به لحاظ آمادگی دچار بحران جدی شده است