یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۳

پنتاگون از توقف رزمایش آمریکا و کره جنوبی خبر داد