یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۲

پنتاگون: در جنگ الحدیده یمن مشارکتی نداریم