یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۰

پنج مصدوم جاده کلات با بالگرد به مشهد منتقل شدند