جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۷

پنی سیلین در دوران بارداری، خطری برای جنین دارد؟