سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۸

پوتین؛ تلاش هایی از طرف آلمان برای مشارکت در بازسازی سوریه وجود دارد