دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۳

پوشش 97 درصدی تلفن سیار در لرستان