چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۵

پیاده روی حرم تا حرم در سنقرو کلیایی برگزار شد