پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۳

پیانیچ: بوفون مهم ترین بازیکن یوونتوس است؛ امیدوارم یوونتوس و رم هر دو به ...