دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۴

پیروانی: ستاره روی لوگو تنها ستاره پرسپولیس نیست همه بازیکنان را برای فصل بعد می خواهیم