یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۴

پیروانی: ستاره روی لوگو تنها ستاره پرسپولیس نیست همه بازیکنان را برای فصل بعد می خواهیم