چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۸

پیروزی سپاهان ایذه در دیدار بیرون از خانه لیگ دسته سوم فوتبال کشور