چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۹

پیروزی پرسپولیس و توقف تراکتورسازی