دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۲

پیروزی پرسپولیس و توقف تراکتورسازی