سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۳

پیروی از ولایت فقیه و بصیرت،رمز اصلی موفقیت در برابر فتنه هاست