جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۸

پیروی از ولایت فقیه و بصیرت،رمز اصلی موفقیت در برابر فتنه هاست