چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۵

پیشنهاد اروپا برای انتقال مستقیم پول نفت ایران به بانک مرکزی