شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۱

پیشنهاد انتقال تسلیحات هسته ای کره شمالی به کشوردیگر واقعیت ندارد