سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۶

پیشنهاد پلیس ایجاد پل هوایی مقابل دانشگاه آزاد بود هر مقدار برای حفظ جان ...