چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۹

پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد اوراق به دست در انتظار جذب اعتبارات 71 میلیارد تومانی