پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۴

پیمان پورنصیری رییس هیات مدیره شهرک صنعتی لاهیجان شد