دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۵۰

پیکر شهید مدافع وطن ایمان یوسفی در بیرجند تشییع می شود