دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۰

پیکر عضو حقوقدان شورای نگهبان در زادگاهش به خاک سپرده شد