یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۴۵

پیکر قائم مقام دبیر شورای نگهبان به خاک سپرده شد