چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۱۷

پیکر 9 نفر زائر گچسارانی حادثه فردوس تشییع و خاکسپاری شد