پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۶

پیکر 9 نفر زائر گچسارانی حادثه فردوس تشییع و خاکسپاری شد