چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۶

چرا این آتش فشان در اکوادور صدایی شبیه به تنفس انسان دارد؟ محققان توضیح می ...