سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۷

چرا تعیین نرخ دستوری ارز برای اقتصاد خطرناک است؟