پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۰

چرا دارک سولز، بلادبورن و سکیرو درجه سختی ندارند؟