چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۳

چشم پیرمرد 60 ساله کنگاوری بر اثر انفجار مواد محترقه تخلیه شد