چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۲

چشم پیرمرد 60 ساله کنگاوری بر اثر انفجار مواد محترقه تخلیه شد