پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۵

چهار کشته در تیراندزای در شهر بروکلین آمریکا