جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۹

چوکا یک گام به صعود نزدیک شد شکست پاس در زمین باتلاقی