یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۰۴

چگونه دو برادر ایرلندی با یک برنامه ی 7 خطی میلیاردر شدند