چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۷

چین به دنبال تجهیز خودروها به فناوری شناسایی رادیویی است