پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۷

کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است