یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۴

کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است